Shopping Cart : is empty
Home  
  Books by : Gouva-Frangou, M.

Mesogaia : History and culture of Mesogeia in Attica

by: Doumas, Chr.G. Apostolopoulou-Kakavoyanni, O. Steinhauer, G. Polychronakou-Sgouritsa, N. Gini-Tsofopoulou, E. Alexakis, E. Dimitsantou-Kremezi, Ai. Michail-Dede, M. Gouva-Frangou, M. Vorres, I. Angelou-Philippou, P.

  • ISBN-13: 9789608560963 / 978-960-85609-6-3
  • ISBN-10: 9608560969 / 960-85609-6-9
  • Eleftherios Venezelos Athens International Airport, Athens, 2001

SOLD