Shopping Cart : is empty
Home   |    New Books  
  New Books

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. ΤΟΜΟΣ Γ': Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ (867-1204)

by: ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ, Θ.

 • ISBN-13: 9789606736261 / 978-960-6736-26-1
 • ISBN-10: 9606736261 / 960-6736-26-1
 • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΝΑΚΗ, ΑΘΗΝΑ / Athens, 2019

Price: 53,00 EURO

1 copy in stock
 

ΠΡΩΙΜΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΟΛΗ: 7 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΤΙΟΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ, ΣΕΡΡΕΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΛΑΡΙΣΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

by: ΚΟΤΖΑΓΕΩΡΓΗΣ, Φ.

 • ISBN-13: 9789609548427 / 978-960-9548-42-7
 • ISBN-10: 9609548423 / 960-9548-42-3
 • ΒΙΒΛΙΟΡΑΜΑ, ΑΘΗΝΑ / Athens, 2019

Price: 25,44 EURO

1 copy in stock
 

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΟΨΙΜΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ: Ο ΜΑΡΣΙΛΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΔΟΥΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ

by: ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ, Α.

 • ISBN-13: 9789604588718 / 978-960-458-871-8
 • ISBN-10: 9604588710 / 960-458-871-0
 • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, ΑΘΗΝΑ / Athens, 2019

Price: 18,00 EURO

1 copy in stock
 

At the Origins of the Venetian Sea State: Coron and Modon, 1204-1209 / ΣΤΙΣ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ: ΚΟΡΩΝΗ ΚΑΙ ΜΕΘΩΝΗ, 1204-1209

by: Nanetti, A.

 • ISBN-13: 9789609538770 / 978-960-9538-77-0
 • ISBN-10: 9609538770 / 960-9538-77-0
 • National Hellenic Research Foundation, Institute of Historical Research, ΑΘΗΝΑ / Athens, 2018

Price: 15,00 EURO

1 copy in stock
 

Networks of Learning: Perspectives on Scholars in Byzantine East and Latin West, c. 1000-1200

by: Steckel, S. Gaul, N. Grunbart, M.

 • ISBN-13: 9783643904577 / 978-3-643-90457-7
 • ISBN-10: 3643904576 / 3-643-90457-6
 • Lit Verlag, Berlin, 2014

Price: 34,90 EURO

1 copy in stock
 

Gesammelte kleine Schriften Band I-II-III-IV-V-VI-VII

by: Boeckh, A.

 • ISBN-13: 9783487120980 / 978-3-487-12098-0
 • ISBN-10: 3487120984 / 3-487-12098-4
 • Georg Olms, Hildesheim, 2005

Price: 588,00 EURO

1 copy in stock
 

Mitteilungen aus der Freiburger Papyrussammlung 3: Juristische Urkunden der Ptolemaerzeit. Mit einem Vorwort und einem Anhang herausgegeben von Ulrich Wilcken. Vorgelegt von Otto Gradenwitz

by: Partsch, J.

 • Cisalpino-Goliardica, Milano, 1974

Price: 39,00 EURO

1 copy in stock
 

Papyrologica Florentina Volume XXVIII: The Compulsory Public services of Roma Egypt (Second Edition)

by: Lewis, N.

 • Edizioni Gonnelli, Firenze, 1997

Price: 125,00 EURO

1 copy in stock
 

Le Mytho-Cycle Heroique dans l'aire Indo-Europeenne: Correspondances et transformations Helleno-Aryennes

by: Vielle, Chr.

 • ISBN-13: 9789068318135 / 978-90-6831-813-5
 • ISBN-10: 9068318136 / 90-6831-813-6
 • Peeters, Louvain, 1996

Price: 53,00 EURO

1 copy in stock
 

Demotische Ackerpachtvertrage der Ptolemaerzeit: Untersuchungen zu Aufbau, Entwicklung und inhaltlichen Aspekten einer Gruppe von Demotischen Urkunden

by: Felber, H.

 • ISBN-13: 9783447039727 / 978-3-447-03972-7
 • ISBN-10: 3447039728 / 3-447-03972-8
 • Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 1997

Price: 64,00 EURO

1 copy in stock
 

Das Wirtschaftsleben der antiken Welt: Vorlesungen gehalten als einleitung zur Wirtschaftsgeschichte des mittelalters

by: Brentano, L.

 • Verlg von Gustav Fischer, Jena, 1929

Price: 39,00 EURO

1 copy in stock
 

Η ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ (7ος - 1ος ΑΙΩΝΑΣ)

by: ΒΛΥΣΙΔΟΥ, Β. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ, Ε. ΛΑΜΠΑΚΗΣ, ΣΤ. ΛΟΥΓΓΗΣ, Τα. ΣΑΒΒΙΔΗΣ, Α.

 • ISBN-13: 9789603710066 / 978-960-371-006-6
 • ISBN-10: 9603710067 / 960-371-006-7
 • ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΑΘΗΝΑ / Athens, 1998

Price: 89,00 EURO

1 copy in stock
 

Hurriter und Hurritisch: Konstanzer Altorientalische Symposien Band II

by: Haas, V.

 • ISBN-13: 9783879403240 / 978-3-87940-324-0
 • ISBN-10: 3879403244 / 3-87940-324-4
 • Universitatsverlag Konstanz GmbH, Konstanz, 1988

Price: 59,00 EURO

1 copy in stock
 

Contributi allo studio della Societa Micenea

by: Marazzi, M.

 • Edizioni dell'Ateneo, Roma, 1989

Price: 18,00 EURO

1 copy in stock
 

Index Lysiacus

by: Holmes, D.H.

 • Servio Verlag, Amsterdam, 1962

Price: 39,00 EURO

1 copy in stock
 

Papyrologica Florentina Volume XXV: Trapezitica Aegyptiaca: Recueil de recherches sur la banque en Egypte Greco-Romaine

by: Bogaert, R.

 • Edizioni Gonnelli, Firenze, 1994

Price: 195,00 EURO

1 copy in stock
 

Romanos le Melode et les origines de la poesie religieuse a Byzance

by: Grosdidier de Matons, J.

 • Editions Beauchesne, Paris, 1977

Price: 98,00 EURO

1 copy in stock
 

Byzantino-Russica: Six-and-a-half centuries of Byzantine-Russian relations (1st part of 9th-2nd part of 15th/ early 16th century A.D.).The Status of Research

by: ΣΑΒΒΙΔΗΣ, Α.Γ.Κ. / Savvides, A.G.C.

 • ISBN-13: 9786185306472 / 978-618-5306-47-2
 • ISBN-10: 6185306476 / 618-5306-47-6
 • ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Κ. & Μ. ΑΝΤ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / Thessaloniki, 2018

Price: 27,56 EURO

1 copy in stock
 

ΘΕΜΑΤΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΌ ΤΗ ΡΩΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΟ ΧΩΡΟ (19ος - 21ος ΑΙΩΝΑΣ) / Russian and Armenian Folklore Issues from Russia, Armenia, Greece and the Wider Black Sea Area (19th-21th Centuries)

by: Abrahamian, L.H. Anchabadze, Y.D. ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ, ΕΛ.Κ. ΣΕΡΓΗΣ, Μ.Γ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ, Γ.Γ.

 • ISBN-13: 9786185306311 / 978-618-5306-31-1
 • ISBN-10: 618530631X / 618-5306-31-X
 • ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Κ. & Μ. ΑΝΤ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / Thessaloniki, 2018

Price: 44,52 EURO

1 copy in stock
 

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΥΣΚΙΟΦΥΛΛΟΣ: ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΗΝΑ ΑΛ. ΑΛΕΞΙΑΔΗ / Platanos Efskiofyllos: In Honour of Professor Minas Al. Alexiadis

by: ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ, Μ.Γ. ΣΕΡΓΗΣ, Μ.Γ. / Varvounis, M.G. Sergis, M.G.

 • ISBN-13: 9786185306274 / 978-618-5306-27-4
 • ISBN-10: 6185306271 / 618-5306-27-1
 • ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Κ. & Μ. ΑΝΤ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / Thessaloniki, 2018

Price: 40,28 EURO

1 copy in stock
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ / Economic Philosophy and Policy during the Ottoman domination and the establishement of the new Hellenic State. Studies

by: ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ, Χ.Π. / Baloglou, Chr.P.

 • ISBN-13: 9786185306465 / 978-618-5306-46-5
 • ISBN-10: 6185306468 / 618-5306-46-8
 • ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Κ. & Μ. ΑΝΤ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / Thessaloniki, 2019

Price: 21,20 EURO

(in stock)
 

Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΟ ΓΛΙΝΑΔΟ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ: ΨΗΦΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ /

by: ΣΕΡΓΗΣ, Μ.Γ.

 • ISBN-13: 9786185306335 / 978-618-5306-33-5
 • ISBN-10: 6185306336 / 618-5306-33-6
 • ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Κ. & Μ. ΑΝΤ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / Thessaloniki, 2018

Price: 16,96 EURO

1 copy in stock
 

ΜΟΝΑΧΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ: Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. ΚΕΙΜΕΝΟ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΣΧΟΛΙΑ / Monk Leo: The Life of Saint Theodorus in Kythira and the Byzantine peloponnese. Introduction, Translation and Commentary

by: ΒΛΑΧΑΚΟΣ, Π.Κ. / Vlachakos, P.K.

 • ISBN-13: 9786185306427 / 978-618-5306-42-7
 • ISBN-10: 6185306425 / 618-5306-42-5
 • ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Κ. & Μ. ΑΝΤ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / Thessaloniki, 2018

Price: 15,90 EURO

1 copy in stock
 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ: ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ / Byzantine and Renaissance Philosophers: Aspects of their work and life

by: ΒΙΓΚΛΑΣ, Κ.Σ. / Viglas, K.S.

 • ISBN-13: 9786185306489 / 978-618-5306-48-9
 • ISBN-10: 6185306484 / 618-5306-48-4
 • ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Κ. & Μ. ΑΝΤ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / Thessaloniki, 2019

Price: 16,96 EURO

1 copy in stock
 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΤΟΜΟΣ Α' (ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ) & ΤΟΜΟΣ Β' (550-336 π.Χ.) & ΤΟΜΟΣ Γ' (336-167 π.Χ.)

by: Hammond, N.G.L. Griffith, G.T.

 • ISBN-13: 9789602392072 / 978-960-239-207-2
 • ISBN-10: 960239207X / 960-239-207-X
 • ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / Thessaloniki, 1995

Price: 63,00 EURO

1 copy in stock
 

<previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | next >